Huisartsenpraktijk Akkrum – Akkrum

Huisartsenpraktijk Akkrum

Belangrijk nieuws inzake het Coronavirus

Beste patiënt,
Onze praktijkvoering is nog steeds gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus en het in stand houden van de gezondheidszorg. Wij volgen hierin het landelijke beleid en de adviezen van onze medische beroepsorganisaties en het RIVM.
Ook binnen de praktijken hebben we te maken met de anderhalve meter afstandsmaatregel. Dit beperkt onze capaciteit, met name wat betreft de wachtkamer. We blijven u daarom zoveel mogelijk telefonisch of per e-consult (eventueel ondersteund door foto’s) helpen en alleen wanneer lichamelijk onderzoek echt noodzakelijk is, zullen we u uitnodigen voor het spreekuur in onze praktijk.
Zo blijven we bereikbaar en beschikbaar voor de mensen die direct hulp nodig hebben.
We streven ernaar afspraken op dezelfde dag in te plannen. Als u vroeg belt vergroot u de kans op een afspraak bij uw huisarts. Vanwege Corona is het tijdelijk niet mogelijk online een afspraak te plannen, u kunt alleen telefonisch een afspraak maken.
Belangrijk om te weten:

  • Kom niet zonder afspraak naar de praktijk, maar bel altijd eerst!
  • Voorafgaand aan elk bezoek moet u uw temperatuur meten en aan de assistente doorgeven, anders mogen we u niet toelaten tot de praktijk.
  • U kunt niet aan de balie komen om een afspraak te maken of een vraag te stellen.
  • Kom zo mogelijk alleen naar de praktijk.
  • Kom op het afgesproken tijdstip, niet veel eerder.
  • Denkt u dat u besmet bent met het coronavirus? Of heeft u klachten van koorts met verkoudheid of hoesten? Kom dan NIET naar de praktijk. Blijf thuis totdat uw klachten over zijn of neem telefonisch contact met ons op.
  • Bent u kortademig of voelt u zich ernstig ziek? Neem dan direct telefonisch contact met ons op.
  • Heeft u gezondheidsproblemen die gerust een aantal weken kunnen wachten, maak dan een afspraak op een later moment.

We danken u voor uw medewerking en begrip.

Voor het aanvragen van een Corona test neemt u contact op met de GGD via het landelijk nummer (0800-1202) of via de website http://www.coronatest.nl/ .

Onze huisartsen geven geen verklaring af met betrekking tot corona en het wel of niet kunnen dragen van een mondkapje!
Voor nadere toelichting verwijzen wij naar het kopje nieuws.