Huisartsenpraktijk Akkrum – Akkrum

Huisartsenpraktijk Akkrum

Belangrijk nieuws inzake het Coronavirus

Beste patiënt,
Onze praktijkvoering is nog steeds gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus en het in stand houden van de gezondheidszorg. Wij volgen hierin het landelijke beleid en de adviezen van onze medische beroepsorganisaties en het RIVM.
Ook binnen de praktijken hebben we te maken met de anderhalve meter afstandsmaatregel. Dit beperkt onze capaciteit, met name wat betreft de wachtkamer. We blijven u daarom zoveel mogelijk telefonisch of per e-consult (eventueel ondersteund door foto’s) helpen en alleen wanneer lichamelijk onderzoek echt noodzakelijk is, zullen we u uitnodigen voor het spreekuur in onze praktijk.
Zo blijven we bereikbaar en beschikbaar voor de mensen die direct hulp nodig hebben.
We streven ernaar afspraken op dezelfde dag in te plannen. Als u vroeg belt vergroot u de kans op een afspraak bij uw huisarts. Vanwege Corona is het tijdelijk niet mogelijk online een afspraak te plannen, u kunt alleen telefonisch een afspraak maken.
Belangrijk om te weten:

  • Kom niet zonder afspraak naar de praktijk, maar bel altijd eerst!
  • Voorafgaand aan elk bezoek moet u uw temperatuur meten en aan de assistente doorgeven, anders mogen we u niet toelaten tot de praktijk.
  • U kunt niet aan de balie komen om een afspraak te maken of een vraag te stellen.
  • Kom zo mogelijk alleen naar de praktijk.
  • Kom op het afgesproken tijdstip, niet veel eerder.
  • Denkt u dat u besmet bent met het coronavirus? Of heeft u klachten van koorts met verkoudheid of hoesten? Kom dan NIET naar de praktijk. Blijf thuis totdat uw klachten over zijn of neem telefonisch contact met ons op.
  • Bent u kortademig of voelt u zich ernstig ziek? Neem dan direct telefonisch contact met ons op.
  • Heeft u gezondheidsproblemen die gerust een aantal weken kunnen wachten, maak dan een afspraak op een later moment.

We danken u voor uw medewerking en begrip.

Voor het aanvragen van een Corona test neemt u contact op met de GGD via het landelijk nummer (0800-1202) of via de website http://www.coronatest.nl/ .

Onze huisartsen geven geen verklaring af met betrekking tot corona en het wel of niet kunnen dragen van een mondkapje!
Voor nadere toelichting verwijzen wij naar het kopje nieuws.

Belangrijke informatie Corona

Contact

Telefoon: 0566-651600

Spoed: keuze 1
Assistente: keuze 2
Collegiaal overleg: keuze 3

Faxnummer: 0566-652427

Openingstijden

Maandag: 8:00 - 17:00
Dinsdag: 8:00 - 17:00
Woensdag: 8:00 - 17:00
Donderdag: 8:00 - 17:00
Vrijdag: 8:00 - 17:00

Lunchpauze tussen 12:00 en 13:00 uur.

Mijngezondheid.net

MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken makkelijk, veilig en snel online te regelen.

Nieuws

Verbouw huisartsenpraktijk

Publicatiedatum: 15-06-2021

Tygo Zantman (13), zoon van huisarts Swart, sloeg vorige week de officiële eerste paal. Tot eind juni wordt vooral aan de linker buitenzijde gebouwd.
Daarna wordt aan deze zijde ook binnen  verbouwd.
Half augustus volgt verbouw aan de andere kant van de praktijk (o.a. het vergroten van de wachtkamer).
Als alles ...

Lees verder over 'Verbouw huisartsenpraktijk'

Corona vaccinatie 15 april

Publicatiedatum: 15-06-2021

Corona-Vaccinatie voor mensen geboren in 1956 t/m 1960 en mensen met ernstig overgewicht op donderdag 15 april   Naar verwachting zullen er volgende weekend vaccins geleverd worden in Friesland. Gezien de besmettingscijfers is het van belang om deze vaccins zo snel mogelijk toe te dienen. De Akkrumer Huisartsen hebben dus besloten ...

Lees verder over 'Corona vaccinatie 15 april'

Vaccinatie Astra-Zeneca door de huisarts voor 63 & 64 jarigen en mensen met ernstig overgewicht.

Publicatiedatum: 15-06-2021

Over niet al te lange tijd zullen wij ook in Friesland kunnen beginnen met vaccineren tegen corona door de huisartsen. Dit zal gebeuren met het Astra-Zeneca vaccin. In eerste instantie zullen personen geboren in 1956 en 1957, thuiswonende mensen met het syndroom van Down tussen de 18 en de 65 en ...

Lees verder over 'Vaccinatie Astra-Zeneca door de huisarts voor 63 & 64 jarigen en mensen met ernstig overgewicht.'

Corona situatie en vaccinatie

Publicatiedatum: 15-06-2021

Akkrum 8 januari 2021
Betreft: Corona situatie en Vaccinatie. Beste Dorpsgenoten, Momenteel gaat er in de media veel aandacht uit naar de corona vaccinaties.
Hoewel er een ambitieus vaccinatieplan van het RIVM ligt kunnen wij nog niet aangeven wanneer u een prik zult kunnen krijgen. Zodra wij meer weten zullen wij ...

Lees verder over 'Corona situatie en vaccinatie'

Verklaring geen mondkapje

Publicatiedatum: 15-06-2021

Huisartsen geven geen geneeskundige verklaring af op verzoek van werkgevers, scholen en andere instanties. In Nederland worden dergelijke verklaringen door onafhankelijke artsen afgegeven en niet door de behandelende (huis)artsen.
Ook met betrekking tot corona en het wel of niet kunnen dragen van een mondkapje geven wij geen verklaring af.
...

Lees verder over 'Verklaring geen mondkapje'

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost

Publicatiedatum: 15-06-2021

Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens, van patiënten die nog geen inzagekeuze hebben gemaakt, ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling ...

Lees verder over 'Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost'

Nieuwe huisarts op woensdag en donderdag

Publicatiedatum: 15-06-2021

Vanaf september 2019 komt Dhr. Y. (Yoel) Woliner, als waarnemend huisarts ons team versterken, op woensdag en donderdag. Hij vervangt op deze dagen één van de vaste huisartsen. Het kan dus voorkomen dat u op woensdag en donderdag niet door uw eigen huisarts wordt gezien, maar door dokter Woliner.

Lees verder over 'Nieuwe huisarts op woensdag en donderdag'

Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

Publicatiedatum: 15-06-2021

Onlangs heeft assistente Saapke Osinga haar opleiding tot spreekuurondersteuner huisarts (SOH) afgerond. Ze is hiermee opgeleid tot het zelfstandig kunnen afhandelen van veel voorkomende klachten en klein letsel. Doordat de SOH deze taken overneemt van de huisarts, heeft de huisarts meer tijd voor complexere patiëntenzorg. Het kan dus voorkomen dat u ...

Lees verder over 'Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)'

MijnGezonheid.net: uw persoonlijk online zorgdossier, meld u nu aan!

Publicatiedatum: 15-06-2021

MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op internet en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken makkelijk, veilig en snel online te regelen. Wanneer u als patiënt gebruik wilt maken van MijnGezondheid.net, meld u dan aan via de volgende pagina. Meer informatie over het patiëntenportaal leest u hier

Lees verder over 'MijnGezonheid.net: uw persoonlijk online zorgdossier, meld u nu aan!'

BVO darmkanker: Geef toestemming voor het informeren van uw huisarts

Publicatiedatum: 15-06-2021

Wanneer u meedoet aan het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt uw huisarts niet automatisch geïnformeerd over de uitslag. Het laboratorium geeft de uitslag door aan Bevolkingsonderzoek Noord (BVO Noord) maar niet automatisch aan uw huisarts. Bij een eventueel vervolgonderzoek is het van groot belang dat het ziekenhuis beschikt over alle relevante medische informatie, ...

Lees verder over 'BVO darmkanker: Geef toestemming voor het informeren van uw huisarts'

Een SOA test doen bij de assistente

Publicatiedatum: 15-06-2021

Stel, je hebt een nieuwe vriend(in) en je wilt zonder condoom gaan vrijen. Maar je wilt graag alle twee zeker weten dat je geen ziekte hebt. Of je hebt seks gehad zonder condoom en/of vermoed dat je een Soa hebt.
Bij een soa kunnen er klachten zijn maar ook helemaal niet. ...

Lees verder over 'Een SOA test doen bij de assistente'

Voor uitslagen van onderzoeken altijd zelf bellen met de praktijk

Publicatiedatum: 15-06-2021

Voor het opvragen van uitslagen van bijvoorbeeld een bloedonderzoek of röntgenonderzoek dient u zelf contact op te nemen met de praktijk. U kunt hiervoor bellen tussen 8.00 en 10.30 uur. Wanneer een uitslag afwijkend is nemen wij zo snel mogelijk contact met u op maar dat wil niet zeggen dat geen ...

Lees verder over 'Voor uitslagen van onderzoeken altijd zelf bellen met de praktijk'

Het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Publicatiedatum: 15-06-2021

Wat verandert er? Veel vrouwen (en mannen) raken een keer in hun leven besmet met humaan papillomavirus (HPV). Soms ruimt het lichaam dit virus niet op en kan baarmoederhalskanker ontstaan. Door voortaan eerst te kijken of in het uitstrijkje HPV aanwezig is, is eerder duidelijk of vrouwen risico lopen op het ...

Lees verder over 'Het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker'

Stoppen met roken

Publicatiedatum: 15-06-2021

Bent u het roken beu? Wilt u werken aan uw gezondheid? Samen met u kunnen we een plan hiervoor maken en kunnen we u hierin ondersteunen. U kunt hiervoor een afspraak maken bij een van de praktijkondersteuners: Agnes de Lang en Boukje Venema Ga ervoor!

Lees verder over 'Stoppen met roken'

app Moet ik naar de dokter?

Publicatiedatum: 15-06-2021

Hardnekkige huiduitslag of een kind met koorts? Iedereen twijfelt wel eens of een bezoek aan de huisarts nodig is. Vaak neemt men dan het zekere voor het onzekere en belt of gaat men toch. De app ‘Moet ik naar de dokter’ helpt u om zelf te beoordelen óf en zo ja, ...

Lees verder over 'app Moet ik naar de dokter?'

Electronisch Patienten Dossier

Publicatiedatum: 15-06-2021

Uw huisarts en apotheker houden ieder een eigen dossier over u bij. Zo legt uw huisarts bijvoorbeeld vast wat uw klachten zijn en hoe hij u heeft behandeld. Uw apotheker vermeldt in uw dossier welke medicijnen u gebruikt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Uw huisarts en apotheek hebben ...

Lees verder over 'Electronisch Patienten Dossier'

Medische verklaring

Publicatiedatum: 15-06-2021

Er wordt vaak gevraagd om een briefje met een verklaring van de dokter, bijvoorbeeld voor school, het reisbureau of een woningbouwvereniging.
Een behandelend arts mag echter geen verklaringen afgeven voor zijn of haar eigen patient(e). U kunt zelf de informatie geven aan de betreffende instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, ...

Lees verder over 'Medische verklaring'

Rijbewijskeuring

Publicatiedatum: 15-06-2021

De huisartsen verrichten geen rijbewijskeuringen.
Hiervoor kunt u online terecht bij RegelZorg.nl. Via deze link kunt u een afspraak maken.

Lees verder over 'Rijbewijskeuring'